Oferuję Państwu tłumaczenia oraz pisanie tekstów ogólnych i specjalistycznych tj.pisma do + od wszystkich istniejących urzędów, dokumentacje z zakresu prawa, CV, korespondencję, umowy, strony internetowe, artykuły o każdej tematyce i innych dokumentów.

Wszystkie zlecenia zostaną wykonane rzetelnie, terminowo, a przede wszystkim profesjonalnie. Powierzone mi przez Państwa materiały do tłumaczenia zostaną potraktowane jako informacje poufne i będą objęte tajemnicą handlową zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku DzU nr 101 poz 926).