REGULAMIN DLA KURSANTÓW

 Rund Ums Deutsch Aleksandra Staudinger

 1. Kursant zobowiązuje się uiścić opłatę za kurs z góry na konto bankowe lub na konto PayPal Freunde.
 2. Wpłacona kwota podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w terminie do 7 dni od daty wpłaty. Jest ona pomniejszona o koszt odbytych lekcji oraz 20 € kosztów administracyjnych.
 3. Lektor zobowiązuje się -zakwalifikować kursanta na odpowiedni kurs (testy poziomujące i rozmowa z lektorem są nieodpłatne),wspierać rozwój kompetencji językowych oraz umożliwić ciągłość nauki na kolejnych poziomach-A1, A2, B1, B2, C1, C2, DSH
 4. Zajęcia organizowane są w godzinach pracy szkoły (pon.–pt. 8–20). Wyjątkiem mogą być godziny zajęć indywidualnych, kursu dla firm i grup zorganizowanych oraz kursy wakacyjne.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach od 4 do 6 osób, a w przypadku grup mniejszych lub większych cena kursu może ulec zmianie po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.
 6. Zajęcia grupowe odbywają się trzy razy w tygodniu po 1 godzinie 60 Min.
 7. Kursanci zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia, współpracy, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, odrabiania prac domowych.
 8. Wszelkie materiały dydaktyczne w wersji papierowej i online są wliczone w cenę zajęć.
 9. Lekcje odwołane przez nauczyciela są odrabiane w późniejszym terminie ustalonym wspólnie przez nauczyciela i kursanta.
 10. Nieobecność kursanta na zajęciach grupowych wiąże się z utratą lekcji tzn koszta lekcji nie będą zwracane.
 11. Na zakończenie kursu uczeń otrzymuje stosowny certyfikat. 

Dowodem akceptacji regulaminu jest przesłanie tegoż regulaminu w załączniku e-maila. W treści emaila proszę wpisać:

„Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać wszelkich jego punktów.”
Proszę również wpisać „imię i nazwisko oraz nr PESEL”